Oferta


 

 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych
 • pomiary powierzchni, pomeszczeń 
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń
 • pomiary obiętości mas zmienych, hałd
 • pomiary osiadania budynków, kominów itp.
 • modernizacja, zakładanie oraz pomiary osnówy geodezyjnej
 • zakładanie oraz aktualizajca mapy zasadniczej
 • komplekspwa obsługa inwestycji
 • tycznie obiektów budowlanych oraz uzbrojenia
 • inwentaryzajca obiektów budowlanych oraz uzbrojenia
 • inwentaryzacja zieleni
 • specjalistyczne prace geodezyjne na wysokościach (tyczenie szybów wentylacyjnych, konstrukcji stalowych itp.)
 • podziały 
 • rozgraniczenia
 • wznowienia punktów granicznych
 • wykazy synchronizacyjne
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • profesjonalne doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości